5 Produktionssteder

Stort forhandlernetværk

Kort leveringstider

Tilpasning mulig

Vores engagement i co2 reduktion

Udledningen af CO2 gasser bidrager direkte til klimaændringer og dermed til den globale opvarmning og stigende vandstand. De komplekse konsekvenser af dette udgør udfordringer for hele samfundet, landbruget og tilgængeligheden af råvarer. Det er et fælles ansvar, som vi skal løse sammen.

Q-PALL bidrager til dette. Vi fremmer effektiv energianvendelse i vores branche, ved at reducere både CO2-udslip og omkostninger.  Vi fokuserer på transport, fordi det er her, hvor de største overskud kan laves. Transport af plastpaller er ansvarlig for mere end 80% af CO2 udslip fra denne branche.

Vores oprindelige mål for 2020 var at reducere CO2-udledningen pr. transporteret palle med 60% ud over volumenvæksten.

I dag fremstilles vores paller, hvor de skal bruges, ved at flytte vores støbeforme til nærmeste europæiske produktionssted. Dette effektive system reducerer CO2 udslippet og transportomkostninger til et minimum. Desuden genbruges materialerne i vores produkter ved slutningen af livscyklussen. På denne måde minimerer vi CO2-reduktionen af Q-PALL paller på alle trin i processen, fra produktion til genbrug.